• Demografija
  • Prisotnost na glasovanjih
  • Št. svetniških vprašanj in pobud
  • Neujemanje s svetniškim klubom
  • Delovna telesa
  • Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in administrativne zadeve
  • Komisija za odlikovanja in priznanja
  • Komisija za statut, poslovnik ter prošnje in pritožbe
  • Odbor za družbene dejavnosti
  • Odbor za gospodarski razvoj in proračun
  • Odbor za varstvo okolja, urejanje prostora in infrastrukturo

Seznam svetnikov po št. svetniških vprašanj in pobud

Brez zadetkov.