• Število sedežev
  • Prisotnost na glasovanjih
  • Št. svetniških vprašanj in pobud
  • Št. vloženih amandmajev
  • Neenotnost glasovanj

Občinski svet Občina Hrastnik 2022 - 2026

Seznam svetniških klubov glede na rezultate analize s prisotnostjo na glasovanjih

Brez zadetkov.