• Število sedežev
  • Prisotnost na glasovanjih
  • Št. svetniških vprašanj in pobud
  • Št. vloženih amandmajev
  • Neenotnost glasovanj

Seznam svetniških klubov glede na rezultate analize s prisotnostjo na glasovanjih

Brez zadetkov.