Točka zapisnika

3. Lokacijska preveritev za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev na območju »NOVI DOM« v Hrastniku (EUP HR122)

Uvodno obrazložitev je podala Damjana Pirc, pooblaščena občinska urbanistka.

To točko dnevnega reda je obravnaval Odbor za varstvo okolja, urejanje prostora in infrastrukturo, poročilo odbora je bilo svetnikom posredovano.

Primož Frajle je v imenu Liste Naš Hrastnik pohvalil občinsko upravo za vso energijo, ki jo je vložila v pripravo dokumentacije, da se po dolgem času pričnejo potrebni postopki za izgradnjo nečesa novega v občini.

Občinski svet je soglasno sprejel naslednji SKLEP: Občinski svet Občine Hrastnik sprejme Sklep o lokacijski preveritvi za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev na območju »NOVI DOM« v Hrastniku (EUP HR122). ID 2685.

Občinski svet Občine Hrastnik sprejme Sklep o lokacijski preveritvi za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev na območju »NOVI DOM« v Hrastniku (EUP HR122). ID 2685