Točka zapisnika

3. Izdaja soglasja k zadolžitvi Komunale Hrastnik d.o.o

Obrazložitev je bila s strani direktorice Komunale Hrastnik d.o.o. podana že na prejšnji seji.

Razprave ni bilo.

Občinski svet je soglasno sprejel naslednji SKLEP: 1.Občinski svet Občine Hrastnik soglaša, da se javno podjetje Komunala Hrastnik d.o.o. v letu 2022 zadolži za najem dolgoročnega kredita za nakup novih osnovnih sredstev.

  1. Javno podjetje se v letu 2022 lahko zadolži do višine 207.000,00€.
  2. Javno podjetje Komunala Hrastnik d.o.o. ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.
1.Občinski svet Občine Hrastnik soglaša, da se javno podjetje Komunala Hrastnik d.o.o. v letu 2022 zadolži za najem dolgoročnega kredita za nakup novih osnovnih sredstev 2. Javno podjetje se v letu 2022 lahko zadolži do višine 207.000,00€ 3. Javno podjetje Komunala Hrastnik d.o.o. ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov