Točka zapisnika

1. Potrditev Zapisnika

Potrditev Zapisnika 21. redne seje Občinskega sveta Občine Hrastnik, z dne 4.11.2021, in pregled realizacije sklepov sprejetih na 21. redni seji Občinskega sveta občine Hrastnik

Razprave ni bilo.

Občinski svet je soglasno sprejel naslednji SKLEP: Potrdi se Zapisnik 21. redne seje Občinskega sveta Občine Hrastnik, z dne 4.11.2021, in pregled realizacije sklepov sprejetih na 21. redni seji Občinskega sveta občine Hrastnik.

Potrdi se Zapisnik 21. redne seje Občinskega sveta Občine Hrastnik, z dne 4.11.2021, in pregled realizacije sklepov sprejetih na 21. redni seji Občinskega sveta občine Hrastnik